ดีดบ้าน-ยกบ้านยกบ้าน ดีดบ้าน เคลื่อนย้ายบ้าน ไม่ใช่เรื่องยาก ปรึกษาช่างคิดช่างทำ  0872219188---- 0879049896    

Home
คลื่นวิทยุ
เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน
สื่อเสียงกับการเรียนรู้
ภาพการทำนา
การทำนาหว่าน
ดีดบ้าน-ยกบ้าน

 

  ดีดบ้านปูนสองชั้น   ดีดบ้าน ยกบ้าน เลื่อนบ้าน เป็นงานช่างอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงบ้าน ซ่อมบ้าน หรือแก้ปัญหาบ้าน เช่น บ้านทรุด เปลี่ยนเสา เปลี่ยนคาน หรือแม้แต่การแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านที่เกิดจากพื้นบ้านต่ำกว่า บริเวรรอบบ้าน การยกบ้านนั้นจะทำด้วยการยกบ้านทั้งหลังขึ้นโดยใช้รอกยก ด้วยจำนวนรอกที่ใช้ยกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเสาบ้าน โครงสร้างบ้าน และ น้ำหนักบ้าน โดยทั่วไปและจะใช้รอกประจำเสาทุกต้น

ผลงาน การปรับปรุงกุฏิ ที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อปรับปรุงจากกฏิไม้ชั้นเดียวหลังคากระเบื้อง ให้เป็นกุฏิสองชั้นด้วยการดีดกุฏิขึ้นแล้วเลื่อนออกไปจากที่ปลูกเดิมแล้วทำการลงเข็มแล้วย้ายกลับมาปลูกเป็นกุฏิสองชั้นที่มีชั้นบนเป็นแบบเดิม แล้วทำชั้นล่างให้มีความสูง ๓.๕ เมตร

 

การปรับปรุงกุฏิ ที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙

   

 

   

 

         ดีดบ้านไม้สองชั้น  การเลื่อนบ้านเป็นการย้ายตำแหน่งของบ้านไปตำแหน่งใหม่เพื่อให้ฮวงจุ้ยดีขึ้น หรือแก้ปัญหา เช่น ปัญหาน้ำท่วมบ้าน ปัญหาบ้านทรุด ปัญหาปลูกบ้านล้ำเข้าไปในที่สาธารณะเช่น ถนนหลวง แม่น้ำ ลำคลอง การดีดบ้านขึ้นแล้วเลื่อนไปยังที่ปลูกใหม่ในบริเวรใก้ลเคียงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการลื้อถอนแล้วปลูกให่มเป็นสิบเท่าและมีโครงสร้างและสภาพดีเหมือนปลูกใหม่

 

           เลื่อนบ้านปูนสองชั้น 

 หาพื้นที่ก่อสร้าง

       

ดีดบ้านชั้นเดียวให้สูงกว่าระดับถนน 

 

       ผลงาน การแก้ปัญหาบ้านต่ำด้วยการดีดบ้านของ ช่างทำ  สาเหตุหนึ่งของการแก้ปัญหาบ้านด้วยการดีดบ้านคือเมื่อบ้านของท่านที่ปลูกมาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านอันเป็นเหตุให้บ้านของท่านต่ำกว่าที่รอบบ้านซึ่งทำให้น้ำท่วมขังในใต้ถุนบ้านดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาบ้านบ้านต่ำสามารถทำได้โดยการดีดบ้านขึ้นทั้งหลังแล้วทำตอม่อให่มและทำพื้นบริเวรที่เจาะในขั้นตอนดีดบ้านใหม่เมื่อปรับปรุงและซ่อมแทรมชั้นล่างใหม่ ท่านจะได้บ้านใหม่ที่มีสภาพน่าอยู่และแข็งแรงเหมือนปลูกบ้านใหม่ฐานรากเดิม     ดีดบ้านแก้ปัญหาอาคารทุด   ดีดบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านสองชั้น     เลื่อนบ้านสองชั้นห่างจากถนนเลื่อนวิหารหลวงพ่อพุทธโสธร(จำลอง)    ดีดบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านสองชั้น  ดีดบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านสองชั้น PDF File

 

     ภาพการเลื่อนบ้าน

         

 

ช่างรับเหมาดีดบ้าน  ช่างที่ทำอาชีพรับเหมาดีดบ้าน ยกบ้าน ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรและทำงานรับเหมาดีดบ้านเป็นงานอาชีพที่ว่างจากหน้าทำนาโดยทำกันมาหลายปีและทำด้วยประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมาในท้องถิ่นหรือเรียกกันว่าภูมิปัญาชาวบ้าน และต้องมีทีมงานที่รักและสามัคคีซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากหมู่บ้านเดียวในภาคอีสานเช่น ช่างทำ รับเหมาดีดบ้าน ยกบ้าน  0872219188---0879049896--- 085131946  และทีมงานมาจาก อ.สว่างแดนดิน จ. สกลนครติดต่อช่างทำ  thumhome@yahoo.com

 

 

 

 

    เถียงนาของชาวนารักป่าไม้

         

 

 

 

ไก่ชนไก่บ้านไก่สวน 0892410272 ไก่ห้วยกรด

  

 

 

 

 

 ประเมินราคารับเหมาดีดบ้าน การดีดบ้าน ยกบ้าน เป็นอาชีพของช่างภูมิปํญญาชาวบ้านที่นำเครื่องทุ่นแรงประเภทรอกที่แต่ละตัวรับน้ำหนักได้ถึงสิบตันมาดัดแปลงใช้กับงานก่อสร้างบ้านเพื่อใช้แก้ปัญหาบ้านทรุด บ้านน้ำท่วม เปลี่ยนเสา ได้เป็นอย่างดี  การดีดบ้านจะใช้แรงงานคนต่อการดีดบ้านหนึ่งหลังขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านที่จะทำการดีดบ้าน โดยประเมินคราวๆจำนวนค่าแรงจะแปรผันตรงกับจำนวนเสาบ้านเพราะเมื่อบ้านมีเสามากก็ใช้รอกมากตัวและแรงงานมากตามไปด้วยทำให้ค่ารับเหมาดีดบ้านก็มากขึ้นแต่ไม่เกินกว่าที่เจ้าของบ้านพอใจ  

สาเหตุบ้านทรุด   บ้านทรุดมีสาเหตุที่แตกต่างมาจากหลายสาเหตุที่จะที่สันนิฐาน แต่ก็เกิดขึ้นเมื่อน้ำหนักของตัวบ้านทั้งหลังหรือบางจุดมากกว่าความสามารถของฐานรากที่จะรับน้ำหนักได้           

 

  

 Click ปุ่ม Play ฟังเพลงก่อนครับ

  ดูClip ดีดบ้านปูนสองชั้น

 

         

Home | คลื่นวิทยุ | เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน | สื่อเสียงกับการเรียนรู้ | ภาพการทำนา | การทำนาหว่าน | ดีดบ้าน-ยกบ้าน

This site was last updated 11/30/53