ภาพการดีดบ้าน เพื่อปรับปรุงกุฏิที่วัดสวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

                กุฏิที่วัดสวนหลาง หลังนี้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ จะทำการปรับปรุงจากกุฏิชั้นเดียวให้เป็นสองชั้นที่มีชั้นล่างสูง ๓.๕ เมตร โดยการ ดีดให้สูงขึ้น แล้วย้ายออกไปจากบริเวรเดิมก่อนแล้วทำการลงเข็มในที่เดิมเสร็จแล้วเคลื่อนกุฏิลับมาที่เดิมแล้วทำห้องชั้นล่าง


 

.

กุฏิสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง

เจ้าอาวาสต้องการปรับปรุงกุฏิอายุกว่า ๕0 ปีหลังนี้ด้วยการดีดกุฏิขึ้นเพื่อให้เป็นสองชั้นโดยคงสภาพกุฏิชั้นบนเหมือนเดิม ส่วนฐานรากก็ลงเสาเข็มกลุ่ม๖ต้นยาว๓.๕เมตร