ถังพลาสติกรูปกลมสีขาวในรูปนั้น ชาวบ้านนำมาดัดแปลงผูกติดกับรถไถนาเดินตาม(ควายเหล็ก) เพื่อทำล่องน้ำในแปลงนาหว่าน  

           เหล็กรูปสามเหลี่ยมเพื่อใช้ลากเพื่อทำล่องน้ำในแปลงนาหว่าน

          

 

 
 
       ไม้กระดานต่อประกอบกันเป็นมุมฉากและด้านสองข้างของฉากมีไม้กระดานยาวประมาณสองเมตรประกบสองด้านของฉากซึ่งชาวนาเรียกอุปกรณ์นี้ว่า"อีเหิน"

       ชาวนาใช้อีเหินผูกติดกับรถไถเดินตามเพื่อปรับที่ในขั้นตอนการย้ำนา เพื่อปรับที่ให้ได้ระดับ

 

     ชาวนากำลังย้ำนาโดยใช้รถไถเดินตามลากอีเหินที่ชาวนายืนบนอีเหินไปรอบๆแปลงนา เพื่อปรับที่หรือเกลี่ยดินจากที่สูงไปไว้ที่ต่ำ ซึ่งเป็นการปรับระดับแปลงนาให้ได้ระดับน้ำเดี่ยวกัน

 

      แปลงนาหว่านหลังจากผ่านขั้นตอนการย้ำและชักล่องน้ำและปล่อยน้ำออกจากแปลงนาจนแห้งพร้อมสำหรับจะทำการหว่าน