www.thumhome.com ดีดบ้าน ยกบ้าน    

 HOME

ไวน์...ฅนรักษ์ป่าไม้...

ไวน์ อำนวยสุข Happiness Drink

 

 

ดีดบ้าน ยกบ้าน ช่างคิด 0879049896 ช่างทำ 0872219188  ไวน์ อำนวยสุข 0895055048

ช่างรับเหมาดีดบ้าน ประเมินราคาการรับจ้างดีดบ้านแต่ละหลังจะประเมินจากค่าแรงที่ใช้ในการดีดบ้านแต่ละหลังจากแรงที่ใช้ในการดีดบ้านจะต้องมีมากพอที่จะยกตัวบ้านขึ้น ซึ่งแรงที่ใช้ในการยกบ้านนั้นจะใช้ รอกโซ่เป็นหลัก แต่ถ้าบ้านมีน้ำหนักมากอาจจะต้องใช้แม่แรงไฮดรอลิกค์ด้วยยกด้วย การดีดบ้านเพื่อทำการปรับปรุงบ้านนั้น จะต้องดีดบ้านขึ้นทั้งหลังแม้เพียงต้องการแก้ไขเพียงบางจุดของบ้าน เช่น ต้องการเปลี่ยนเสาบ้านบางต้น คานบ้านไม้ทีผุหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงสร้างของบ้านที่ต้องการเปลี่ยนซ่อมแซม ดังนั้นจำนวนรอกโซ่ที่เป็นอุปกรณ์หลักในการออกแรงยกบ้านจะต้องมีจำนวนอย่างน้อยเท่ากับจุดรับน้ำหนักของตัวบ้านนั้นก็คือจำนวนเสาเสาบ้านนั้นเอง การดีดบ้านจำเป็นต้องยกระดับตัวบ้านขึ้นในลักษณะการสมดุยล์ของจุดรับน้ำหนักคือทีรอกแต่ละตัวต้องออกแรงกระทำในการยกพร้อมๆกันดังนั้นจึงต้องมีทีมงานในการยกบ้านหนึ่งหลังอย่างน้อยเท่ากับเสาทุกต้น   Click ปุ่ม Play ดู Clip ดีดบ้าน ฟังเพลงลูกทุ่ง บ้านคอนกรีตที่ปลูกก่อนที่เพื่อนบ้านจะถมที่ปลูกสร้างบ้านหรือทำถนนผ่านหน้าบ้านแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเช่นนี้เป็นเหตุให้บ้านที่ปลูกอยู่ก่อนมีภาพขังน้ำหรือสภาพที่ต่ำแล้วทำให้ไม่ได้รับความสะดวกที่จะอยู่อาศัยต่อไป สภาพบ้านต่ำแบบนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการดีดบ้านให้สูงขึ้นแล้วทำตอม้อลองที่เสาเข็มใหม่ การประเมินราคาดีดบ้านให้สูงขึ้นนั้นมีราคาแปรผันตรงกับความสูงที่จะดีดขึ้น             
                            บ้านปูนสองชั้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมชั้นล่าง สามารถยกบ้านทั้งหลังให้สูงขึ้นในระดับที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมด้วย การดีดบ้าน โดยช่างรับเหมาดีดบ้านที่มีประสบการ การปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บ้านคอนกรีตนั้น กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันที่สภาวะวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก มีราคาแพง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของบ้านที่เคยให้ความอบอุ่นมานาน ทำให้ตัวบ้านมีระดับต่ำการบริเวรบ้านข้างเคียงอันเป็นเหตุให้น้ำท่วมขังบ้านชั้นล่าง ถ้าจะลื้อปลูกใหม่ก็ต้องยุ่งอยากด้วยเหตุว่าต้องทุบบ้านทั้งหลังทิ้งแล้วปลูกใหม่แต่ปัจจุบัน ช่างรับเหมาดีดบ้านสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการยกบ้านทั้งหลังให้สูงขึ้นแล้วเสริมฐานรองตัวบ้านให้แข็งแรง แล้วทำการตกแต่งบ้านก็จะเหมือนบ้านใหม่ที่ไม่มีปัญหาน้ำท่วมอีก

  การรับเหมาดีดบ้านจะกระทำกันในลักษณะของการรับเหมาค่าแรงซึ่งเป็นค่าแรงที่เกิดจากการยกน้ำหนักของตัวบ้าน โดยไม่นับร่วมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อรอง เสา และอื่นที่เจ้าของบ้านอยากต่อเติมแต่ช่างรับเหมาดีดบ้านจะแนะนำวัสดุที่จำเป็นที่ใช้ในการดีดบ้านให้เจ้าของบ้านเตรียมในขั้นตอนประเมินราคารับเหมาดีดบ้าน

                          เมื่อท่านสามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการดีดบ้านเพื่อปรับปรุงบ้านของท่านตามที่ท่านต้องการแล้วท่าน ควรจะเรียกช่างรับเหมามาประเมินราคาและแนะนำขั้นตอนการดีดบ้านอย่างละเอียดเพื่อเจ้าของบ้านจะได้มั่นใจว่าช่างดีดบ้านสามารถทำการปรับปรุงบ้านของท่านให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการและมีความมั่นคงแข็งแรงและแก้ปัญหาอย่างที่ท่านตั้งใจ  ท่านอาจรู้สึกว่าหลักการประเมินที่ได้นำเสนอมาข้างบนอาจไม่เป็นตามการประเมินราคางานกสร้าง หรือแม้กระทั้งอาจมีความรู้สึกว่าการดีดบ้านนั้นเป็นไปตามหลักการของวิศวกรรมหรือไม่ คำถามเหล่านี้ท่านอาจจะไม่ได้รับคำตอบโดยตรงจากช่างรับเหมาดีดบ้านแต่ท่านที่มีความรู้จากเรื่องดังกล่าวอาจตอบท่านได้จากผลงานที่ช่างดีดบ้านทำมาเกือบสิบปีที่ได้แก้ปัญหาให้กับเจ้าของบ้านที่ประสบปัญหา น้ำท่วมบ้าน ซ่อมบ้าน หรือ ปรับปรุงบ้านให้ถูกตามหลักฮวงจุ๊ย                   

 

 

 
 

 

ฅนขึ้นต้นหมากส้มมอ

   

การยกบ้าน (House Lifting) ต้องใช้หลักความรู้วิชาฟิสิกส์(physics) ในเรื่อง ของแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ มาใช้ประยุกต์เพื่อให้เกิดผลของงานของช่างดีดบ้านที่ใช้ในการยกบ้านขึ้นทั้งหลังโดยใช้รอกโซ่ที่เป็นเครื่องมือที่มีการได้เปรียบเชิงกลที่รอกแต่ละตัวสามารถออกแรงยกได้ประมาณ ๑๐ ตันแรง(force) หมายถึง ปริมาณที่กระทำกับวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ แรง(F) เป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นนิวตัน (N)มวล(mass)  หมายถึง ปริมาณที่วัตถุต้านสภาพการเคลื่อนที่ มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม(Kg)น้ำหนัก (W) หมายถึง แรงที่โลกดึงดูดวัตถุมีทิศเดียวกับแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลก (g) น้ำหนักคือแรงจึงมีหน่วยเป็นนิวตัน  แรง (F) แรงดีดบ้าน ลบ ด้วยน้ำหนักบ้านเท่ากับมวลคูณกับความเร่งในการเคลื่อนที่สูตรการเคลื่อนที่ข้างต้นจะเห็นว่า การยกบ้าน ดีดบ้านนั้นจะต้องมีการออกแรงยกบ้านที่มากกว่าน้ำหนักบ้านโดยการออกแรงหลายๆจุดกระจายไปตามจุดรับน้ำหนักของบ้าน

   
      ติดต่อช่างดีดบ้านของทีมงาน ตุ้มโฮม(thumhome) เป็นทีมงานดีดบ้านที่ทำงานร่วมกันของพี่น้องหมู่เฮาจากอีสานที่ทำร่วมกันด้วยแรงรักและสามัคคีเพื่อสร้างงาน สร้างความสุขให้เจ้าของบ้านในการแก้ปญหางาน ด้วยการรับเหมาดีดบ้านในราคาที่ท่านสามารถแก้ปํญหาบ้านท่านได้อย่างมั่นใจ    
              

การดีดบ้านต้องออกแรงที่จุดรับน้ำหนักบ้าน เสาบ้าน ทุกจุด หรือที่เสาทุกต้นแล้วออกแรงยกขึ้นพร้อมๆกันในทิศทางเดียวกันโดยระยะเวลาที่ใช้ในการดีดบ้านแต่ละหลังจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักบ้านและความสูงที่จะยกขึ้น

    จากรูปการดีดบ้าน ยกบ้านที่มีจุดออกแรงอยู่ ๙ จุดโดยแต่ละจุดใช้รอกโซ่มือสาวที่มีความสามารถยกที่ ๑๐ ตัน ดังนั้นจะสามารถยกบ้านที่มีน้ำหนักต่ำกว่า ๙๐ ตันหรือสามารถทำการประเมินคร่าวๆได้จากน้ำหนัก ๑ตันก็ประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัมหรือประมาณข้าว ๑ เกวียน