www.thumhome.com ดีดบ้าน ยกบ้าน     

  ยกบ้าน ดีดบ้าน เคลื่อนย้ายบ้าน ไม่ใช่เรื่องยาก ปรึกษาช่างคิดช่างทำ  0872219188---- 0879049896

   
Home
เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน
ความคิดเห็น
ภาพการทำนา
การทำนาหว่าน
ดีดบ้าน-ยกบ้าน

 

  การแสดงความคิดเห็นเพื่อให้คนอื่นได้พัฒนาขึ้นเป็นการติเพื่อก่อย่อมมีประโยชน์ต่อทั้งผู้แสดงความคิดเห็นและผู้รับฟังความคิดเห็น

 

 

 

  วิทยุชุมชนโรงเรียน

  สื่อเสียงกับการเรียนรู้

  Thumhome.com Moodle

  ดูClip การดีดบ้านปูนสองชั้นด้วยรอกโซ่

 การเปลี่ยนแปลงสัญญาณอานาล็อกไปเป็นดิจิตอล

  คอมพิวเตอร์คืออะไร

  การบันทึกกับการแพร่เสียง

 

 

 

 

         
         
         

Home | เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน | ความคิดเห็น | ภาพการทำนา | การทำนาหว่าน | ดีดบ้าน-ยกบ้าน

This site was last updated 05/27/55