www.thumhome.com ดีดบ้าน ยกบ้าน    
Home
คลื่นวิทยุ
เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน
สื่อเสียงกับการเรียนรู้
ภาพการทำนา
การทำนาหว่าน
ดีดบ้าน-ยกบ้าน
 

  การทำนาด้วยวิธีการหว่าน:   การทำนาหว่านจากประสบการณ์ของชาวนาที่ทำนาคนหนึ่งในเขตชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท ภาพการทำนาหว่าน และขั้นตอนการทำนารวบรวมจากการทำนาใน ปี ๒๕๕๑ ซึ่งขั้นตอนการทำนาหว่านได้เปลี่ยนแปลงจากการทำนาหว่านแบบดั้งเดิมมากเนื่องมาจากความเจริญของเทคโนโลยี่และวัตถุประสงค์ในการทำนาของชาวนาได้เปลี่ยนไปจากการทำนาเพื่อเก็บไว้เป็นอาหารแต่อย่างเดียวมาเป็นการทำนาเพื่อขายข้าวให้ได้ราคาคุ้มกับการลงทุนทำนาแต่ละคราว ซึ่งการทำนาแต่ละคราวจะใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ วัน และการทำนาหว่านในเขตชลประทานที่มีน้ำทำนาตลอดปีชาวนาจะทำนาประมาณ ๓ หนต่อ ๑ ปี ดังนั้นทุ่งนาที่ทำนาแบบนาหว่านตมแทบจะไม่ว่างจากการทำนามากสิบวันเลยในตลอดปี 

 

น้ำตาลจากต้นตาลหรือน้ำตาลโตนดหวาน อร่อย แต่อยู่สูง สูงระดับยอดตาล กว่าจะได้มาแต่ละหยดต้องปีนขึ้นไปยอดตาลเพื่อไปลองหยดน้ำตาลจากจั่นตาลมาเคี้ยวให้เป็นน้ำตาลปึก

 

  ชาวนาทำนาเพื่อขายข้าวเปลือกทำให้การทำนามีลักษณะคล้ายการทำธุรกิจอันหนีไม่พ้นที่จะต้องมีต้นทุนในการทำนา ที่เกิดจาก วัตถุดิบที่สำคัญได้แก่ ปุ๋ย ยา น้ำทำนา ค่าจ้างแรงงาน ดังนั้นการทำนาก็มีการขาดทุนได้เมื่อ ราคาข้าวเปลือกมีราคาที่ขายได้ต่อไร่ต่ำกว่าต้นทุนและแรงงานที่ลงไปในการทำนาแต่ละคราว ชาวนามีความเสี่ยงในสภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ทำให้ชาวนาขาดทุนเป็นประจำ เช่นการเกิดน้ำท่วม หรือ ขาดน้ำ ซึ่งปริมาณน้ำในทุ่งนามีผลอย่างมากต่อผลผลิตต่อไร่ ถ้าชาวนาไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำในแปลงนาได้จะทำในชาวนาเสี่ยงต่อการขาดทุนดังนั้นงานหลักของชาวนาที่ต้องทำในการทำนาคือการควบคุมปริมาณน้ำในแปลงนาในอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาการเจริญเติบโตของต้นข้าว             การทำนาหว่านมีความสะดวกและรวดเร็วมากด้วยการนำเทคโนโลยี การเกษตรมาใช้ในการทำนาเช่น รถตีดิน รถเกี่ยวข้าว รถไถเดินตาม เครื่องพ่น เครื่องสูบน้ำ ทำให้ชาวนาได้เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ เช่น ชาวนาแต่การจะต้องเตรียมแปลงนา ด้วยการ ไถดะ ไถแปร แล้ว คลาดนา แต่ การเตรียมแปลงนาหว่านในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ชาวนา เพียงแต่ใช้ โทรศัพท์มือถือของชาวนา โทรไปหา ชาวนาด้วยกันที่มีรถตีดินมารับจ้างตีดินให้ แล้ววันรุ่งขึ้นก็โทรไปหาชาวนาที่มีรถย้ำนารับจ้าง เท่านี้ แปลงนาก็พร้อมที่จะหว่านได้

 

รถเกี่ยวข้าวแทนแรงเคียวแรงคน

   

  ขั้นตอนการทำนาหว่านตมที่ได้รวบรวมไว้ต่อไปนี้เป็นการรวบรวมจากชาวนาที่ทำนาหว่านตมที่ทำนาเพื่อขายข้าวเปลือก โดยขั้นตอนได้จัดโดยอาจข้ามรายละเอียดบางอย่างที่ชาวนาต้องใช้แรงงานตัวเองในการทำเช่น การทำคันนา การซ่อมข้าว การดูกำจัดหอยเซอรลี่ การกำจัดหนูในแปลงนาและอื่นๆในการดูแลแปลงนาในแต่ละวันจนกว่าข้าวจะถึงเวลาเก็บเกี่ยว  ขั้นตอนการทำนาตั้งแต่เตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยวมีดังต่อไปนี้

 

รถตีดินแทนควายไถดะ

เครื่องยนต์กลไกแทนเกียนแทนควาย

 
  1.   การเตรียมแปลงนาก่อนปล่อยน้ำเข้านาได้แก่การเก็บฟางมีอยู่ในแปลงนาหลังการเกี่ยวข้าวด้วยวิธีการขนออกไปรวบรวมไว้เพื่อเป็นอาหารวัวหรือการเผาฟางในแปลงนา
  2.  การตีดินเป็นการใช้ลูกกลิ้งเหล็กที่ติดอยู่ด้านหลังของรถแทรคเตอร์ล้อยางที่เรียกกันทั่วไปว่ารถตีดินหรือรถแทคเตอร์ตีนตะขาบหรือชาวนาเรียกรถตีดินชนิดนี่ว่ารถแทค 
  3.  การย้ำนาเป็นการรวมขั้นตอนการคราดนาและมอบนาซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้รถไถเดินตามลากเครื่องมือคราดและมอบนาที่ชาวบ้านเรียกทั่วไปว่าอีเหิน 
  4.    การชักล่องเป็นการทำล่องสำหรับละบายน้ำออกจากแปลงนาโดยใช้อุปกรณ์ชักล่องผูกติดกลับอีเหิน
  5.    นำข้าวปลูกไปหว่านให้ทั่วในแปลงนาที่เตรียมแล้วในอัตราข้าวปลูกถังครึ่งในนาหนึ่งไร่ และอัตราค่าจ้างหว่านไร่ละสี่สิบบาท
  6.   ฉีด(พ่น)ยาคุมหญ้าหลังจากหว่านข้าวประมาณแปดวันและต้นข้าวจะสูงประมาณหนึ่งนิ้ว ยาคุมหญ้าขวดละ ๓๕๐ บาท ยาหนึ่งขวดฉีดได้ ๔ ไร่  ค่าจ้างแดไร่ละ ๕๐ บาท
  7.  ดูแลการเจริญเติบโตต้นข้าวด้วยการใส่ปุ๋ย กำจัดสัตว์ตรูต้นข้าว และควบคุมปริมาณน้ำในแปลงนา
  8. การเก็บเกี่ยวข้าวในยุคเทคโนโลยีชาวนาจ้างรถเกี่ยวข้าวมาทำเก็บเกี่ยวพร้อมเข็นไปขาย แต่ชาวนาชอบการจำนำขาวกับรัฐบาลในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มากกว่าเพราะได้ราคาที่ชาวนาไม่ขาดทุนในการทำนาและยังพอเหลือเงินไว้ทำทุนในการลงทุนทำนาคราวต่อไป
 

   การทำสวนร่วมกับทำนา: เป็นการนำแนวคิดการทำไร่นาสวนผสมมาปฏิบัติโดยการจัดพื้นที่เดิมที่ใช้ทำนาอย่างเดียวมาจัดให้มีบริเวณที่อาศัย ปลูกผลไม้ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และทำนาปลูกข้าว    

         
         
            

Home | คลื่นวิทยุ | เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน | สื่อเสียงกับการเรียนรู้ | ภาพการทำนา | การทำนาหว่าน | ดีดบ้าน-ยกบ้าน

This site was last updated 11/13/53