ภาพการทำนา

 

 

 

Home
คลื่นวิทยุ
เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน
สื่อเสียงกับการเรียนรู้
ภาพการทำนา
การทำนาหว่าน
ดีดบ้าน-ยกบ้าน

 

         จากคำกล่าวที่ว่า  "สิบปากพูดไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำไม่เท่าทำเอง" หรือ หนึ่งภาพแทนคำพูดมากกว่าพันคำ

ดีดบ้าน ยกบ้าน เลื่อนบ้าน เพื่อปรับปรุงบ้าน  ช่างทำ 0872219188 085131946.

เขื่อนเจ้าพระยา ที่ จ.ชัยนาท แหล่งน้ำทำนาของชาวนา

Home | คลื่นวิทยุ | เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน | สื่อเสียงกับการเรียนรู้ | ภาพการทำนา | การทำนาหว่าน | ดีดบ้าน-ยกบ้าน

This site was last updated 10/11/60